Technologie provedené stavby - Viktor 1


  POLOŽKA SPECIFIKACE/UMÍSTĚNÍ
1 ZÁKLADY (dřevostavba, zděný dům) Základové pasy jsou provedeny z C16/20 -XO (ZAPA)
  Ztracené bednění - Presbeton
  Základové desky beton c25/30-xc2-A1 železobeton + C20/25 -XC1 prostý beton
  Izolace proti vodě a radonu -Skloelast, Polyelast - Kvalitvní izolace odolná proti poškození a nasledému průniku radonu
  Armatura - Kondor -10505 R, Bst.500
2 STAVEBNÍ KONSTRUKCE (Dřevostavba)  
1-2.NP obvodové stěny U=1,8

Dřevěné sendvičové difuzně otevřené stěnové panely vyrobené v truhlárně na CNC fréze pro absolutně přené zčepování tl. 300mm

Skladba: Strukturovaná omítka na armovací síťce VERTEX, dřevovláknitá deska 60 mm, nosná konstrukce z KVH hranolů tl.140mm

s výplní minerálních, kamených vlaken tl.140mm, Parobrzda Fermacel Vapor 12,5 mm, Instalační předstěna z hranolů

s výplní minerálních, kamených vlaken tl.60mm, Pohledová část Fermacel 12,5 mm.

1-2.NP vnitřní příčky tl. 125 a 165 mm

Dřevěná rámová konstrukce vyrobené v truhlárně na CNC fréze pro absolutně přené zčepování tl 60 mm a tl 140mm

Skladba: Pohledová část Fermacel 12,5 mm, dřevěná rámová konstrukce z KVH hranolů tl. 140 mm s výplní minerálních vláken.

Pohledová část Fermacel 12,5 mm

Podlahy 1NP

Skladba: Tepelná izolace tl 120 mm XPS, Betonová mazanina s armaturou 150/150/6,

Keramická dlažba/dřevěné lamely

Podlahy 2NP

Skladba: Farmacel 100 mm, dřevěný rošt, strapní trámy z KVH hranolů tl 220-240mm vyrobené v truhlárně na CNC fréze pro absolutně přené zčepování,s vloženou izolací z minerálních vláken tl 120 mm, OSB deska 22mm, kročejová izolace

Steprock tl. 40 mm, litá betonová mazanina tl.6 mm s armaturou 5/150/150

stropní konstrukce

Skladba: Farmacel 100 mm, dřevěný rošt, strapní trámy z KVH hranolů tl 220-240mm vyrobené v truhlárně na CNC fréze pro absolutně přené zčepování,s vloženou izolací z minerálních vláken tl 120 mm, OSB deska 22mm, pojistná hydrozolace

Glastek 30 Sticker plus, Spádové klíny ESP 100 S,geotextilie Filtek 300,Fólie Dekplan 77, geotextilie Filtek 500, říční kamenivo

3 STAVEBNÍ KONSTRUKCE (zděný dům)  
1-2.NP obvodové stěny

Systém Ytong, Porotherm tl. 300 - 400mm

Skladba: Strukturovaná omítka na armovací síťce VERTEX ,Fasádní vata ISOVER tl.100 -150mm, zdící tvárnice Ytong/ Porotherm

Vápenocementová štuková omítka u systému porotherm/ stavbní lepidlo a štůková omítka u systému Ytong

1-2.NP vnitřní příčky

Systém Ytong, Porotherm tl 125 - 165mm

Skladba: zdící tvárnice Ytong/ Porotherm

Vápenocementová štuková omítka u systému porotherm/ stavbní lepidlo a štůková omítka u systému Ytong

Podlahy 1NP

Skladba: Tepelná izolace tl 60 mm XPS, Betonová mazanina s armaturou 150/150/6,

Keramická dlažba/dřevěné lamely

Podlahy 2NP

Skladba: Betonové panely Spiroll,tepelná izolace tl 60 mm XPS, Betonová mazanina s armaturou 150/150/6,

Keramická dlažba/dřevěné lamely

Steprock tl. 40 mm, litá betonová mazanina tl.6 mm s armaturou 5/150/150

stropní konstrukce Skladba: Spiroll, Glastek 30 Sticker plus, Spádové klíny ESP 100 S,geotextilie Filtek 300,Fólie Dekplan 77, geotextilie Filtek 500, říční kamenivo
4 FASÁDA (Dřevostavba zděný dům) 1 N.P. sokl - Marmolit, kontaktně nanesený na zateplovacím systému - pěnový polystyren např. BAUMIT StarTherm
  1- 2 n.p. - zateplení - Viz stavbní konstrukce
  Fasádní barva u obou konstrukcí - difuzně otevřená silikonová minerální omítka 1,5mm Weber Terranova
  Klempířské prvky - hliník / antracit, titanzinek
5 STŘECHA (Dřevostavba zděný dům) izolace Glastek 30 Sticker plus, Spádové klíny ESP 100 S,geotextilie Filtek 300,Fólie Dekplan 77, geotextilie Filtek 500,
  říční kamenivo prané, Klempířské prvky ČSN 73 36 10 titanzinek
6 OPLOCENÍ (Dřevostavba zděný dům) není součástí
  Varianta :Dělící oplocení - gabionové pozinkované koše v. 1500 mm - 2000 mm s výsadbou v kombinaci lomovým kamenem
7 VENKOVNÍ DLAŽBY
(Dřevostavba zděný dům)
není součástí
  Varianta: Přístupový chodník - velkoformátová dlažba např. GODELMANN, popř zámková dlažba
8 VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ
(Dřevostavba zděný dům)
Nosná konstrukce - Dub
  Stupně - Dubové
9 STÍNÍCÍ TECHNIKA
(Dřevostavba zděný dům)
Příprava (kaslílky) v antracitovém odstínu
  Nejsou součástí: AL žaluzie elektricky ovládané Z 90, např. Somfy-WT, v antracitovém odstínu
10 OKNA A DVEŘE/VÝPLNĚ FASÁDNÍCH OTVORŮ
(Dřevostavba zděný dům)
6 komorfé německé profily - Gealan, systém 8000IQ, bílá uvnitř/antracit vnější, UW 0,6 W/(m2.K)
  Zasklení - tepelně izolační trojsklo Ug 0,6 W/(m2.K), kování Siegenie Aubi a Maco
11 VODA (Dřevostavba zděný dům) Rozvody z polyetylenového potrubí
  Podomítkový modul pro závěsné WC - Geberit 4ks
  Venkovní vývody - protizámrzový uzavírací ventil KEMPER 1ks
  Ohřev TUV - Kotel Junkers Cerapur Smart ZSB22-3 C s ekvitermní regulací topné vody + zásobník vody
12 KANALIZACE (Dřevostavba zděný dům) Vnitřní rozvody - potrubí HT
  Venkovní rozvody - potrubí KG
13 TOPENÍ (Dřevostavba zděný dům) Kotel Junkers Cerapur Smart ZSB22-3 C s ekvitermní regulací topné vody + zásobník vody
  Rozvody a topná tělesa - podlahové vytápění z potrubí REHAU nobo měděné, radiátory RADIK nebo Cosmo Nova, v koupelnách příprava pro topné žebříky
  Komín shiedel Stabil/UNI
14 ELEKTROINSTALACE
(Dřevostavba zděný dům)
Rozvody dle PD - vodiče CU
INTELIGENTNÍ SYSTÉM Vypínače a zásuvky - kompletační prvky ABB / Schnaider (pouze v rozsahu revizní zprávy potřebné pro souhlas s užíváním)
  Hromosvod - zemnící soustava s hřebenovým jímacím vodičem
  Příprava pro inteligentní systém ovládání domu: teplotní čidlo ke kotli - ovládání analogových hlavic, EZS, PZS, Ovládání brány a branky, závlaha, ovládání žaluzií, Pohybové senzory
15 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
(Dřevostavba zděný dům)
není součástí : urovnaná zemina, s výsevem trávy
16 VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
(Dřevostavba zděný dům)
WC a koupelny - radiální ventilátory např. SILENT se zpětnou klapkou
  Příprava pro odsavač par - pozinkové potrubí
  Příprava pro Obývací pokoj s jídelnou -Klimatizace - např. Toshiba RAS-M 18 UA-e dálkové ovládání
17 CENTRÁLNÍ VYSAVAČ
(Dřevostavba zděný dům)
není součástí : např systém suchého vysávání - systém Electrolux
18 SLABOPROUD (Dřevostavba zděný dům) EZS - zabezpečovací systém Loxon, včetně GSM modulu pro dálkové ovládání např. EZS, ÚT apod. V místnostech budou pohybová čidla, u vstupních dveří magnety.
  příprava pro vstupní systém - elektricky ovládaný zámek brankya brány, ovládací dotykový panel inteligentního systému (v 1.NP) Loxon příprava pro 2 venkovní kamery
  STA - anténní systém se satelitní parabolou pro příjem satelitních signálů, širokopásmová anténa, FM anténa, anténa pro příjem bezdrátového internetu
  Požární hlásiče - 1NP jsou vybaveny požárními hlásiči s napojením na EZS
  Všechny systémy budou připraveny pro napojení na inteligentní systém ovládání domu
19 KUCHYŇ (Dřevostavba zděný dům) Příprava rozvodů vody, odpadního potrubí a elektroinstalace - pro dřez, myčku, drtič, lednice, osvětlení, troubu, mikrovlnou troubu
  Alternativa řešení umístění kuchyňské linky
20 VNITŘNÍ OMÍTKA
(Dřevostavba zděný dům)
Farmacel / váenocementová omítka
21 MALBY Otěruvzdorná interiérová malba bílá -např. JUPOL
22 ZÁLIVKA ZAHRADY Příprava pro zahradní zavlažovací systém (přívod elektřiny a vody)

Zpět

© Copyright 2016    ISPS construction s.r.o., IČ: 24850195, DIČ: CZ24850195, Borová 85, 251 63 Všestary, okres Praha-východ